Náš tím

Riaditeľ turnaja
Mgr. Ivan Valko
mobil: 0915721187
email: slovenskypoharvoflorbale@gmail.com
 
Športový riaditeľ turnaja
Ing. Ľubomír Klosík
mobil:0948919696  

Slovenský pohár vo florbale