Náš tím

Riaditeľ turnaja
Mgr. Ivan Valko
mobil: 0915721187
email: slovenskypoharvoflorbale@gmail.com
 
Športový riaditeľ turnaja
Ing. Ľubomír Klosík
mobil:0948919696  
 
Manažer turnaja
Patrik Foltys
mobil:0905607836
 
Turnajový koordinátor
Mgr. Peter Zámečník
mobil: 0904212466
 
Zahraničné tímy a event manažer

Slovenský pohár vo florbale