Organizátor

Hlavný organizátori turnaja:

ŠK Slávia SPU DFA Nitra
Nábrežie mládeže 1, Nitra 949 01
email: klub@dfanitra.sk

a

Občianska iniciatíva florbal v regióne
Stummerova 1941/6, Topoľčany 95501
email: slovenskypoharvoflorbale@gmail.com
v spolupráci s mestom Nitra a Slovenským zväzom florbalu

Slovenský pohár vo florbale