Dôležité dátumy

Elita Open / muži & ženy

Dôležité dátumy:
12.5.2020
ukončenie registrácie
05.5.2020
termín pre zaplatenie štartovného
14.5.2020
losovanie skupín
15.5.2020
zverejnené skupiny
17.5.2020
zverejnený rozpis turnaja
29.5.2020
príchod a registrácia účastníkov od 9:00 hod – do 18:00 hod

začiatok turnaja a prvý hrací deň

druhý hrací deň

tretí hrací deň a ukončenie turnaja

Hobby

Dôležité dátumy:
12.5.2020
ukončenie registrácie
5.5.2020
termín pre zaplatenie štartovného
14.5.2020
losovanie skupín
15.5.2020
zverejnené skupiny
17.5.2020
zverejnený rozpis turnaja
29.5.2020
príchod a registrácia účastníkov od 9:00 hod – do 18:00 hod
29. 5. 2020
začiatok turnaja a prvý hrací deň
30. 5. 2020
druhý hrací deň
31. 5. 2020
tretí hrací deň a ukončenie turnaja

Mládež / prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci, juniori

Dôležité dátumy:
02.06.2020
ukončenie registrácie
09.06.2020
termín pre zaplatenie štartovného
10.06.2020
losovanie skupín
11.06.2020
zverejnené skupiny a rozpis turnaja
19.6.2020
príchod a registrácia účastníkov od 9:00 hod – do 18:00 hod
19.6.2020
začiatok turnaja a prvý hrací deň
20.6.2020
druhý hrací deň
21.6.2020
tretí hrací deň a ukončenie turnaja

Slovenský pohár vo florbale