Dôležité dátumy

Elita Open / muži & ženy

Dôležité dátumy:
22.5.2019
ukončenie registrácie
22.5.2019
termín pre zaplatenie štartovného
22.5.2019
losovanie skupín
23.5.2019
zverejnené skupiny
29.5.2019
zverejnený rozpis turnaja
29.6.2019
príchod a registrácia účastníkov od 9:00 hod – do 18:00 hod

začiatok turnaja a prvý hrací deň

druhý hrací deň

tretí hrací deň a ukončenie turnaja

Hobby

Dôležité dátumy:
22.5.2019
ukončenie registrácie
22.5.2019
termín pre zaplatenie štartovného
22.5.2019
losovanie skupín
23.5.2019
zverejnené skupiny
29.5.2019
zverejnený rozpis turnaja
29.6.2019
príchod a registrácia účastníkov od 9:00 hod – do 18:00 hod

začiatok turnaja a prvý hrací deň

druhý hrací deň

tretí hrací deň a ukončenie turnaja

Mládež / prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci, juniori

Dôležité dátumy:
22.5.2019
ukončenie registrácie
22.5.2019
termín pre zaplatenie štartovného
25.5.2019
losovanie skupín
26.5.2019
zverejnené skupiny a rozpis turnaja
14.6.2019
príchod a registrácia účastníkov od 9:00 hod – do 18:00 hod
14.6.2019
začiatok turnaja a prvý hrací deň
15.6.2019
druhý hrací deň
16.6.2019
tretí hrací deň a ukončenie turnaja

Slovenský pohár vo florbale