Pravidlá

Pravidlá


Turnaj sa hrá podľa platných medzinárodných pravidiel IFF.
Hrací čas zápasov je 2 x 15 min. hrubého času, finále sa hrá 2 x 20 minút hrubý čas, posledné 2 minúty čistý čas. Je dovolený oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd.  Rozhodca má
právo zastaviť čas z objektívnych dôvodov. Prestávka medzi polčasmi je 2 minúty. Play off sahrajú 2 x 20 min. hrubý čas, oddychový čas zostáva, prestávka max. 2 minúty.

Vyhodnotenie postupu:

Za víťazstvo v zápase sa pripisujú 3 body, remízu 1 bod, prehru 0 bodov. O poradí rozhoduje väčší počet bodov, vzájomný zápas, rozdiel skóre, počet strelených gólov, žreb. V prípade rovnosti bodov družstiev sa vytvorí mini tabuľka.

Ak získajú dva – tri tímy v skupine rovnaký počet bodov, o ďalšom postupe rozhoduje vytvorená mini tabuľka:


- počet bodov dosiahnutých vo vzájomných zápasoch
- rozdiel skóre zo vzájomných zápasov
- celkový počet vstrelených gólov vo vzájomných zápasoch
- celkový rozdiel skóre
- celkový počet vstrelených gólov
- žreb 


Po remíze vo vyraďovacích zápasoch nasleduje:


- séria 3 trestných nájazdov
- séria 1 trestného nájazdu (náhla smrť)


Jury turnaja:

 

Patrik Foltys

Peter Zámečník
Ľubomír Klosík
Ivan Valko


Protesty:


Prípadný protest musí byť podaný písomnou formou do 15 minút po skončení zápasu JURY turnaja. Poplatok za podanie protestu je 20 €. V prípade zamietnutia protestu poplatok prepadá. Rozhodnutie JURY je konečné. Preukázanie totožnosti hráčov súperovho družstva môže vyžiadať len kapitán tímu, a to do skončenia prvej časti hry. Vyžiadanie si preukázania totožnosti hráčov sa nepovažuje za podanie protestu.


Turnajový zápis:


Zápis o stretnutí je zodpovedná osoba doplniť na registrácií čitateľným písmom a odovzdať na stolíku najneskôr 30 minút pred začiatkom nasledujúceho zápasu. Formuláre bude možné
získať pri registrácii tímu.


Súpiska tímu:


Turnajovú súpisku tímu je povinnosť poslať týždeň pred začiatkom turnaja v danej kategórií.
Na registrácií si môžete upraviť súpisku, ktorá slúži k potrebným štatistikám turnaja.

Počas turnaja nie je možné dopisovať hráčov do súpisky.


Čakacia doba:


Čakacia doba je 5 minút. Potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech oneskoreného tímu.
Po dvoch kontumáciách bude tímu uložená pokuta 30 €, po následnej ďalšej kontumácii bude tím vylúčený z turnaja.
Žiadame všetky tímy a rozhodcov o maximálnu presnosť pri začiatkoch stretnutí!


Štart hráča:


Hráč môže v priebehu turnaja štartovať len za jeden tím, bez výnimky! Pri porušení tohto pravidla bude hráč vylúčený z turnaja a všetky zápasy, v ktorých nastúpil budú kontumované
v jeho neprospech.


Vylúčenie hráča:


ČK1 - vylúčenie hráča do konca zápasu
ČK2 - stop na ďalšie stretnutie
ČK3 - vylúčenie z celého turnaja !!!
Hráč, ktorý fyzicky napadne spoluhráča, protihráča, rozhodcu, usporiadateľa, alebo diváka
bude potrestaný vylúčením z celého turnaja !!!


Výstroj hráčov a farba dresov:


Výstroj hráčov musí obsahovať rovnaké dresy, celého tímu a označenie číslami od 1 do 99 (čísla sú povinné). V prípade rovnakých dresov je  hosťujúci tím povinný prezliecť sa do sady
dresov inej farby, alebo použiť rozlišovacie tričká.
Kapitán musí mať kapitánsku pásku, inak nebude rozhodcom považovaný za kapitána


Priestupky:


Ak niektorý hráč z tímu spôsobí akúkoľvek škodu na majetku v mieste diania, dotyčný bude musieť nahradiť spôsobenú škodu v plnej výške !!!
Ak sa nezistí vinník, na prípadnú škodu sa budú skladať všetky zúčastnené tímy  !!!


Hrací čas:


Kategória ELITA OPEN muži, ženy
Zápasy základných skupinách 2 x 15 min. hrubého času
Oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd
Prestávka medzi polčasmi je 2 minúty
Play off: vyraďovacie zápasy 2 x 20 minút hrubý čas
Finále sa hrá 2 x 20 minút hrubý čas, posledné 2 minúty čistý čas
Oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd
Prestávka medzi polčasmi je 2 minúty

Kategória HOBBY / 4 vs. 4 muži
Zápasy základných skupinách 2 x 15 min. hrubého času
Oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd
Prestávka medzi polčasmi je 2 minúty
Play off: vyraďovacie zápasy 2 x 20 minút hrubý čas
Finále sa hrá 2 x 20 minút hrubý čas, posledné 2 minúty čistý čas
Oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd
Prestávka medzi polčasmi je 2 minúty

Kategória / Juniori U19
Zápasy základných skupinách 2 x 15 min. hrubého času
Oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd
Prestávka medzi polčasmi je 2 minúty
Play off: vyraďovacie zápasy 2 x 15 minút hrubý čas
Finále sa hrá 2 x 20 minút hrubý čas, posledné 2 minúty čistý čas
Oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd
Prestávka medzi polčasmi je 2 minúty


Kategória / Dorastenci U17
Zápasy základných skupinách 2 x 15 min. hrubého času
Oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd
Prestávka medzi polčasmi je 2 minúty
Play off: vyraďovacie zápasy 2 x 15 minút hrubý čas
Finále sa hrá 2 x 20 minút hrubý čas, posledné 2 minúty čistý čas
Oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd
Prestávka medzi polčasmi je 2 minúty

Kategória / Starší žiaci U15
Zápasy základných skupinách 2 x 15 min. hrubého času
Oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd
Prestávka medzi polčasmi je 2 minúty
Play off: vyraďovacie zápasy 2 x 15 minút hrubý čas
Finále sa hrá 2 x 20 minút hrubý čas, posledné 2 minúty čistý čas
Oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd
Prestávka medzi polčasmi je 2 minúty

Kategória / Mladší žiaci U13
Zápasy základných skupinách 2 x 15 min. hrubého času
Oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd
Prestávka medzi polčasmi je 2 minúty
Play off: vyraďovacie zápasy 2 x 15 minút hrubý čas
Finále sa hrá 2 x 20 minút hrubý čas, posledné 2 minúty čistý čas
Oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd
Prestávka medzi polčasmi je 2 minúty

Kategória / Prípravka
Zápasy základných skupinách 2 x 12 min. hrubého času
Oddychový čas pre každé družstvo 30 sekúnd
Prestávka medzi polčasmi je 2 minúty
Play off: vyraďovacie zápasy 2 x 12 minút hrubý čas
Finále sa hrá 2 x 15 minút hrubý čas, posledné 2 minúty čistý čas

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny

Slovenský pohár vo florbale