Štartovné

Štartovné
 
do 01. 04. 2020
110,-€ / tím – kategórie ELITA OPEN / ženy, HOBBY
120,-€ / tím – kategórie ELITA OPEN / muži
100,-€ / tím – všetky kategórie mládeže

od 01.04. 2020

120,-€ / tím – kategórie ELITA OPEN / ženy, HOBBY
130,-€ / tím – kategórie ELITA OPEN / muži
110,-€ / tím – všetky kategórie mládeže

 

Štartovné turnaja musí byť uhradené najneskôr do 05. 05.2020.V prípade, že registrovaný tím nebude mať uhradené štartovné bude automaticky vylúčený.  
Platbu za štartovné je možné platiť len prevodom na účet organizátora, platba v hotovosti na mieste nie je možná!


Individuálny poplatok:
6,-€ / každý člen tímu
zľavy pre účastníkov turnaja upresníme po 25.5.2020

TURNAJOVÝ IDENTIFIKAČNÝ NÁRAMOK: 

ID náramok bude súčasne plniť funkciu evidencie, kontroly, zabezpečenia účastníkov v hale, meste počas celého turnaja.

                                                           

Každý účastník turnaja dostane pri registrácii a po kontrole súpisky tímu identifikačný náramok (platba vopred na uvedený účet spolu so  štartovným), ktorý musí byť riadne upevnený na zápästí po celú dobu turnaja, účastník je povinný sa ním preukazovať. Turnajový identifikačný náramok je súčasťou a potrebou na medzinárodných turnajoch a oprávňuje držiteľa k množstvu výhod počas turnaja, poskytuje určité zľavy a možnosti určitých služieb zdarma.

Konkrétne služby, zľavy, výhody budú presne určené a zaslané družstvám spolu s
rozpisom a info turnaja po uzávierke 12.5.2020 Elita/Hobby a po 03. 06. 2020 Mládež ID náramok bude súčasne plniť funkciu evidencie, kontroly, zabezpečenia účastníkov v hale, meste počas celého turnaja.

Na zápas nemôže nastúpiť žiadny hráč bez turnajového ID náramku! Ak rozhodca zistí štart hráča bez ID náramku počas zápasu, nasleduje kontumácia v neprospech previnilého družstva!


Poznámka: ID náramok je možné uhradiť pri registrácií tímu v hlavnej hale na Klokočine. 

Platba v banke:
Názov banky: VÚB
Názov účtu: Športový klub Rebels 91 Topoľčany
IBAN:SK 2902000000003094873956
BIC/ SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo bude jednotlivým družstvám zaslané po registrácií.
Konštantný symbol: 308
Suma: podľa predpisu,-€
Poznámka: štartovné tvare názov družstva a kategória napr. FXB TEAM U19
Uzávierka registrácie:

Konečná uzávierka registrácie na turnaj je 12.5.2020 Elita/Hobby a 02.06. 2020 Mládež. Turnaja sa môžu zúčastniť len tímy a kluby, ktoré sa zaregistrujú a v riadnom termíne uhradia štartovné. 
V prípade, že registrovaný tím sa nezúčastní organizátor podujatia štartovné nevráti.

Slovenský pohár vo florbale