Prihlasené tímy

Hobby/Amatéri:

Organizačný tím SP 2019 ruší kategóriu hobby z dôvodu malého počtu

registrovaných družstiev